| Prevádzka

MEDARPrevádzka sa nachádza v priemyselnej zóne mesta Žilina - na Sasinkovej ulici (mapa), odkiaľ je veľmi dobrý a rýchly prístup na mestské obchvaty, čím je umožnená rýchla a promptná obsluha všetkých odberateľov.

MEDARPrevádzka sídli v budove, ktorá bola naprojektovaná a postavená podľa požiadaviek na splnenie všetkých súčasných trendov cukrárskej výroby. Prevádzka poskytuje dobrý prístup vozidla k chladiacemu boxu, kde sa skladujú produkty, pripravené na expedíciu.

MEDARSamotná výroba prebieha v prísnych hygienických podmienkach a produkty sú spracovávané bez chemických konzervačných prípravkov, podľa pôvodnej staroslovanskej receptúry a s ohľadom na najvyššiu kvalitu produktov.
Expedícia prebieha bezprostredne po výrobe, aby sa produkty dostali k zákazníkovi čo najčerstvejšie.